Starosta obce

Matej Šarocký

Starosta obce

starosta@obecstretavka.sk

Zverejnené 6. júna 2022.
Bez úpravy .