Obecné zastupiteľstvo

PhDr. Matej Šarocký

Zástupca starostu, Poslanec

Ján Bajus

Poslanec

Katarína Janáková

Poslanec

Martin Vasilňák

Poslanec

Ing. Andrea Zygmunt

Poslankyňa

Zverejnené 6. júna 2022.
Upravené 28. septembra 2022.