Preskočiť na obsah

Školstvo

    Stretavčania sa vzmáhali, roku 1904 si postavili novu školu. Bola to jediná obecná budova, preto bola aj pýchou Stretavky. Udržovali ju v čistote a stareli sa aj o dvory , ohradu, záhradu a iné stavania, ktoré tu už vtedy boli. A tak si pamätníci len spomínajú na starú drevenú školu, ktorá bola postavená niekedy v šesťdesiatych rokoch devätnásteho storočia. Stála niekde na južnom konci dediny, ale už niet po nej ani stopy. Dnešná škola slúži svojmu účelu až do doby, keď všetci žiaci od prvej triedy začali chodiť do školy v Palíne. Bolo to v roku asi 1972. Na budove školy sa veľa nezmenilo, lebo sa k nej do šírky, ani výšky nič nepribudovalo. Zmenil sa len jej vzhľad obielením, výmenou dverí, okien a jej okolie, ako predná záhradka, ploty a pod. Zato v zadnej veľkej záhrade sa rok od roka menil jej výzor, lebo stromy posadené Jurajom Štiavnickým sa rozrástli do veľkých korún. Obec dala spraviť roku 1920 pred zadné vráta nový betónový mostík, aby zabezpečila dobrý vchod vozov na dvor. V roku 1922 bola opravená drevená budova slúžiaca ako dreváreň, tiež maštaľ a chlievy. Po odchode učiteľa Juraja Sinčáka, roku 1925, bola znovu ohradená budova a dvory novým dreveným latkovým plotom. Ohrada z pleteného prútia na zadnej záhrade ešte zostala, no asi nie na dlho, lebo na viacerých miestach už vypovedá svoju službu. V tomto roku boli tiež dané nové dvere do kuchyne a opravené okná.

Školstvo:  Školský rok sa začal aj t. r. 1. septembra, do školy sa prihlásilo 33 žiakov každodenných a 5 žiakov opakujúcich. Naukobeh sa zadržal od 13. októbra do 21. marca. V týždni 2 krát večerom. Neospravedlnených hodín bolo 0,45 %. Kúrilo sa vo veľkej liatinovej piecke, 1m3 dreva s prívozom a rúbaním stál 22 Kč. Za čistenie 2 x denne, bolo za mesiac vyplatených 60.- Kč.

Školské slávnosti boli: Deň Slobody, narodenie T. G. Masaryka, prvý máj a Gen. M. R. Štefanika.

Dňa 30. septembra sa uskutočnili voľby.

V rámci pokroku, sa v tomto roku uskutočnilo päť prednášok z prírodopisu pre ženáčov.

Školský rok bol ukončený dňa 28. júna